Dental İmplant Nedir? » Klinik Yazıcıoğlu


Klinik Yazıcıoğlu

Dental İmplant Nedir?


Dental İmplant Nedir ?
Tarih boyunca eksik dişi taklit edebilecek, birçok materyal kullanılmıştır (Midye kabuğu, Ahşap vs .. ). 1957 yılı itibari ile modern dental implantların ilk adımı atılmış olmaktadır.

İmplantlar günümüzde, diş eksikliğinin tedavisinde kullanılabilecek en etkin tedavi seçeneklerinden biridir. Saf titanyum ya da titanyum alaşımdan üretilen implantlar, diş eksikliği olan bölgere belli sayılarda yerleştirilerek, iyileşme fazının tamamlanması beklenir ve sonrasında protez aşamasına geçilir.

Lokal anestezi altında, cerrahi müdahale ile açılan implant boşluğuna bir adet implant yerleştirilir ve iyileşme kapakları takılarak iyileşme süreci beklenir. Hassas bir şekilde açılmış implant soketinin içerisine yereştirilir.

Diş eksikliği olan bölgeye iyi bir alternatif olsada, sağlıklı bir dişin yerini hiçbir zaman dolduramaz. Çürük, ya da diş eti hastalığı problemi ile bir dişin çekilip yerine implant yapılmasına karar vermeden önce çok iyi karar vermek gerekir.

İmplant mevcut diş eksikliğini taklit eden en iyi alternatif olarak bilinse dahi, yanlış planlama, yetersiz cerrahi müdahale, kalitesiz materyal kullanımı gibi sebeplerden dolayı, implant cerrahisi safhasında, protez aşaması safhasında ya da sonraki süreç içerisinde bazı komplikasyonlar ile karşılaşmak mümkündür. Bu komplikasyonlar içerisinde implantın kaybı ya da protez parçalarında kırıklar en çok karşılaşın komplikasyonlar olarak görülmektedir.

Detaylı röntgen incelemesi, hasta ağzının modeller üzerinde analizi, kaliteli bir implant sisteminin tercih edilmesi, başarılı bir cerrahi müdahale, başarılı bir protez safhası ve başarılı bir protez teknisyeni ile uzun dönem hizmet vericek tedavilerin uygulanması her zaman mümkündür.

Neden Dental İmplant Yapılmalı ?
Bir ya da daha fazla diş kaybında gülüş hattında boşluklar olur. Bu durum kişinin sosyal durumunu, çiğneme yeteneğini olumsuz etkilemekte ve beslenme alışkanlıklarının değişmesine sebebiyet vermektedir. Ayrıca diş çekiminden sonra, diş eksikliği olan bölgede kemik erimesi zaman içerisinde gerçekleşmeye başlayacaktır. İmplantlar yardımı ile, kemik erimesi duracak, ağız fonksiyonu geri kazanılacak, kişinin psikososyal durumu iyileşecektir, gülüş optimize edilecektir.

İmplant İyileşme Süreçleri Ne kadardır ?
İmplantların iyileşme süreci uygulanan cerrahi müdahalenin büyüklüğüne, kullanılan biyomateryallere ( kemik tozu ), kişinin kendisinden kemik alıp uygulanmasına, kişinin kişisel bakımına bağlı olarak değişmektedir. Ortalama iyileşme süreleri alt çenede 2ay üst çenede 4 ay olmaktadır. Graft ( Kemik Tozu ), otojen kemik ( kişinin kendisinden alınan kemik parçası ) gibi tekniklerin uygulanması iyileşme sürelerini 6 ay ve üzerine yükseltmektedir.

implant planlamalarında en önemli başlıklardan biri, implant çevresindeki yumuşak dokunun protez aşamasından önce şekillendirilmesi ve proteze hazır hale getirilmesidir. Cerrahi öncesinde implant bölgesindeki ve bu bölgeye komşu bölgedeki yumuşak dokunun kalitesinin arttırılması için yumuşak doku müdahaleleri gerekebilir. Bunun için biyomateryaller ya da hastanın kendi dokusu kullanarak, ortamdaki doku kalitesi arttırılabilir. Bu durumlardada implant cerrahisi için gereken süre artacaktır.

Protetik işlemlerden önce ve implant cerrahisinden sonraki dönemde proteze hazırlık amacıyla implant üzerindeki yumuşak dokunun (diş eti) şekillendirilmeside çok önemlidir. Özellikle estetik gereksinimin yüksek olduğu ön bölge tedavilerde, protez öncesi yumuşak dokunun şekillendirilmesi çok önem arz etmektedir. İmplant uygulandıktan sonra, daimi protez öncesi implant çevresindeki yumuşak dokuya müdahaleler implant-protez bitim süresini arttırmaktadır.

Dental İmplant nasıl yapılmaktadır?
İmplant operasyonları tamamen steril klinik ortamda yapılmalıdır. Hastamız steril örtüler ile örtüldükten sonra, cerrahi uygulanacak alana lokal anestezi uygulanır. Cerrahi müdahaleden endişe duyan hastalarda sedasyon ya da genel anestezi altında implant operasyonu gerçekleştirilebilir.

Lokal olarak uyuşturulmuş cerrahi alanda, ilk kesi uygulandıktan sonra, implant üretici firmanın seti içerisindeki özel uçlar yardımı ile, implant yerleştirilecek soket, implant çapına uygun hale gelene kadar genişletilir. İmplant taşıyıcı aparatlar yardımı ile soket içerisine taşınır ve kapak vidası üzerine takılır. Cerrahi alanda dikiş işlemleri tamamlandıktan sonra, iyileşme dönemine geçilmiş olur. Bu süreçte detaylı bir şekilde, kullanılacak ilaçlar ve cerrahi bölgenin bakımı bilgilendirme yapılır. Bir hafta 10 günlük süreç sonrasında dikişler alınır ve implantın kemiğe kaynama prosedürünün tamamlanması için beklenmeye başlanır.

İmplant kemiğe kaynadıktan sonra, çift aşamalı bir cerrahi teknik seçildi ise, implant üzerindeki diş eti dokusu lazer ya da koter yardımı ile ortamdan uzaklaştırılır. Diş etinin iyileşmesi ve şekillenmesi tamamlandıktan sonra protez safhasına geçilebilmektedir.

Kaç Adet İmplant Gereklidir?
3boyutlu dijital görüntüler, panoramik görüntüler, model analizi, yumuşak doku (diş eti), sert doku kaybı (kemik), eksik diş sayısı, önemli dişlerin eksikliği, maliyet gibi parametreler değerlendirildikten sonra, uygulanacak olan protez tipine (hareketli ya da sabit) karar verilmektedir. Protez tipine karar verildikten sonra, hareketli protezlerde alt çenede en az iki, üst çenede dört, sabit protezlerde alt çenede en az dört, üst çenede altı adet implant yerleştirilmelidir.

İmplant üstü protez uygulamaları nedir?
Tedavi planlamasının başlangıcında, iyileşme fazının tamamlamış implantların üzerine hangi tip bir protez uygulanacağı implant operasyonundan önce kesinleştirilmelidir. İmplantlar yerleştirildikten sonra protez tipine karar vermek çok büyük yanlışlara sebebiyet verecektir.

Sabit ya da hareketli olmak üzere iki ana başlık altında protez tipleri değerlendirilebilir. En az iki implant yerleştirilerek hareketli protez ve en az dört implant yerleştirilerek sabit bir protez planlaması yapılabilmektedir. Vakadan vakaya göre, kemik miktarı, implantların pozisyonu, maliyet gibi birçok faktör değerlendirilir ve sabit ya da hareketli protez gibi birçok alternatif kişiye anlatılır. Detaylı inceleme sonrası protez tipine karar verilmelidir.

İmplant Uygulanamayacak Durumlar nelerdir?
Gebelik
Sistemik rahatsızlığı bulunan bireyler ( Diabet, Kalp rahatsızlığı gibi )
Ağız hijyen Yetersizliği
Sigara tüketimi
İleri kalp yetmezliği olan hastlar
Aktiv kanser tedavisi gören hastalar
Bifosfanat türevi ilaç kullanan hastalar
Mental olarak uygun olmayan hastalar
Radioterapi gören hastalar
Çene gelişimi tamamlanmamış hastalarda (18-20 yaş öncesi hastalarda)
Ağız hijyenine hiç dikkat etmeyen bireylerde

İmplant yerleştirilmesini takiben gelişebilecek komplikasyonlar nelerdir?
İşlem sonrası ağrı ve şişlik
Değişik miktarlarda kanama
Enfeksiyon
Ağız köşesinde işlem sonrasında çatlak ve kızarıklıklar
Ağız açmada kısıtlılık
Alt çenede his kaybına yol açabilecek sinir hasarı
Sinüs operasyonları sonrası, sinüzit bulguları

İmplant ile ilgili doğru bilinen yanlışlar nelerdir?
Ticari boyuta dönüşen sağlık sektöründen ne yazıkki diş hekimliği de nasibini almaktadır. Özellikle implant tedavilerinde ortaya çıkan negatif durumlar, komplikasyon, yanlışlar olayın vehametini ortaya koymaktadır.

İmplant tedavileri ömür boyu garantilimidir? Öncelikle şu bilinmelidir ki hiçbir implant, markası ne olursa olsun %100 ömür boyu garantili değildir. İmplantın ömrü; kullanılan materyale, uygulanan cerrahi müdahaleye, hazırlanan tedavi planlamasına, implant üzerine uygulanacak protezin üretim tekniğinin hassasiyetine (en önemli faktörlerden biridir), hastanın kişisel ağız bakımına bağlı olarak değişiklik göstermektedir.

Uygulanacak implantın kalitesi önemlimidir? İmplantın kalitesi sonuçtaki başarıyı olumlu etkilemektedir. İmplant kalitesini etkileyen faktörler arasında, implant firmasının geçmişi ve o implant üzerine yapılan araştırmalar (Tüm dünyada implant firmaları arasında üst sınıf implantlar ve bu implantları takip eden diğer firmalar mevcuttur), implant firmasının parça çeşitliliği (implant firmasının üst yapı parça çeşitliliği ne kadar fazla ise bir vakada ortaya çıkan sorunun çözümü o kadar kolay olmaktadır), implant firmasının Türkiye içerisindeki gücü ( En önemli konulardan biridir, geçmişte birçok implant, çantalar içerisinde ya da basit firmalar yüzünden Türkiyeye getirilmiş, hastalara uygulanmıştır ve bu firmaların çoğu daha sonradan batmıştır. Şu anda bu implantların uygulandığı hastaların muhattap olabileceği hiçbir firma mevcut değildir. Bunun yanında Türkiyede kurumsal boyutta ciddi şekilde çalışan implant firmaları mevcuttur ve bu firmalar yurtdışındaki asıl firmanın denetimi altındadır, tüm uygulanan implantlar kayıt altında tutulmaktadır).

Her vakaya implant uygulanır mı? Evet, her vakaya implant uygulanır, fakat, kesin koşullar oluştuğu sürece uygulanır, hastanın sistemik hastalıkları kontrol altına alındı ise, implant uygulanacak bölgenin kemik kalitesi arttırıldı ise ve implant uygulanacak hasta ağız hijyenine dikkat edecek ise, her vakaya implant uygulanabilir.

İmplant uygulaması pahalı bir tedavi şeklimidir? İmplant tedavi maliyeti, implant cerrahisinde kullanılacak materyallerin ücretine, protez safhasında kullanılacak materyallerin ücretine ve en önemlisi hekimin bilgi, tecrübesi, vakayı yönetebilme kabiliyetine ve protezi tamamlayacak teknisyenin bilgi, tecrübe ve yeteneğine bağlı olarak artmakta ve değişiklik göstermektedir.


Sağlıklı Dişlere Kavuşmak İçin Hemen Bize Ulaşın!

RANDEVU ALIN!

Logo

1978 senesinden beri diş hekimliği alanında sürekli ve güvenilir tedavi hizmeti veriyoruz. En başından beri hastalarımızla bir aile olduk, güler yüzlü, kaliteli tedavi hizmeti sunmayı biz kendimize ilke edindik.

Son Yazılan Yazılar

Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.

Call Now ButtonHemen Bilgi Al